مهدی نیکنامی

مدرس
مهدی نیکنامی

تخصص ها: نرم افزار و آی تی

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان